Hostiteľ HGTV sa pripája ku každej žijúcej prvej dáme pre historický projekt

Moderátor HGTV sa stane súčasťou historického úsilia všetkých piatich žijúcich prvých dám.